HOME FERTIGUNG ZERTIFIZIERUNGEN

ZERTIFIZIERUNGEN

Fedegari_salute_sicurezza_ambiente
HSE-POLITIK
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
certificato_pavia
UNI EN ISO 14001:2015
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
certificato_pavia
UNI EN ISO 9001:2015
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
UNI EN ISO 9001:2015
FEDEGARI (SUISSE) SA
certificato_pavia
UNI ISO 45001:2018
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
FSPA - TUV AD 2000
AD 2000 – UNI EN ISO 3834-3
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
Certification_of_authorization
 NATIONAL BOARD STAMP R
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
Certification_of_authorization
ASME STAMP U
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
Certification_of_authorization
ASME STAMP S
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
 NATIONAL BOARD STAMP NB
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
certificato_pavia
UNI EN ISO 9001:2015
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA-  EINTEILUNG QUALITECH 
China_License
SELO FÜR CHINESISCHER MARKT
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
DRUCKGERÄTERICHTLINIE (PED)
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
SVTI ASIT FOR CH
FEDEGARI AUTOCLAVI SPA